Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej nr 16

 

 


 

Stypendia szkolne 2014/2015

 


 

  PLAN LEKCJI 2014/2015

 

 

1a 1b 1c 1d 1e

2a 2b

3a 3b 3c

4a 4b 4c

5a 5b 5c

6a 6b 6c 

 

Plan lekcji udostępniony dla rodziców i nauczycieli.
Proszę wychowawców o wydrukowanie dla poszczególnych klas.

 


 

 

01.09.2014 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

 

8.00 – Msza święta w kościele św. Judy Tadeusza

 

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku w sali gimnastycznej

 

9.30 – Spotkanie z rodzicami klas pierwszych w sali gimnastycznej 

 


 

Wyprawka Szkolna 2014

   

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie informuje, że na podstawie Uchwały Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015.

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom:

1. klasy II-III i klasy VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód miesięczny netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty 539 zł (kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych)

 

2. klasy II-III i klasy VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

 

3. klasy II-III i klasy VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadku występowania w rodzinie okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)

 

4. słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły podstawowej.

 

 Druki wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników można odbierać w sekretariacie 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Termin składania wniosków do 8 września 2014 r.
Wniosek o dofinansowanie do podręczników wraz z załącznikami można pobrać poniżej.

 

2014 Wniosek Wyprawka szkolna

Załącznik do wniosku Nr 1 - Wyprawka szkolna 2014

Załącznik do wniosku Nr 2 - Wyprawka szkolna 2014

 

Informacja dodatkowa:

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r

 

 


 
Zapisy do świetlicy.

Informujemy rodziców, że trwają zapisy dzieci, które będą uczęszczały do świetlicy w roku szkolnym 2014/2015. (Dotyczy to również dzieci zapisanych w ubiegłym roku).

Karty zgłoszenia są do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Wychowawcy świetlicy 

 


  

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

  


  

szkola wspolpracy logo

  


  

NOWY  PLAKAT  SZKOŁY

 


 

Więcej informacji o szkole znajdą Państwo tutaj.

 


 

 
Szkoła Promująca Zdrowie


Informacje na temat programu znajdują się tutaj.

Librus
System kontroli frekwencji i postępów w nauce - LIBRUS - kliknij tutaj.

 
Szkoła z Klasą
 

Więcej o programie Szkoła z Klasą można przeczytać tutaj.


Bajkowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat "Bajkowiska" można przeczytać tutaj .
 
Nabór 2014
 
nabor banner 2014